KREDYTY

Bank Spółdzielczy w Pajęcznie oferuje Państwu atrakcyjne kredyty o różnym oprocentowaniu:

 

Kredyty konsumenckie

Udzielane są osobom fizycznym na finansowanie bieżących potrzeb. Minimalna kwota kredytu wynosi 1.000 zł, a maksymalna 80.000 zł. Okres kredytowania do 10 lat.

Kredyty mieszkaniowe na zakup lub budowę domu zabezpieczone hipoteką

Kredyty mieszkaniowe

Udzielane są osobom fizycznym spełniające wymagania zawarte w „Regulaminie udzielania kredytów mieszkaniowych w Banku Spółdzielczym w Pajęcznie”. Kredyty udzielane są na okres do 25 lat. Przy kredytach udzielanych na okres dłuższy niż 4 lata Bank może zastosować karencję w spłacie kapitału. Wysokość udzielonego kredytu nie może przekroczyć 80 % wartości inwestycji (nabywanej nieruchomości) i wymagane jest udokumentowanie (faktury) minimum w 60% zaciągniętego kredytu. Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od dochodów Kredytobiorcy.

Kredyty odnawialne w ROR

Charakteryzują one się tym, że w okresie trwania umowy kredytu każdy wpływ środków na ROR zmniejsza kwotę wykorzystanego kredytu i daje możliwość kredytobiorcy ponownego zadłużenia się do wysokości przyznanego kredytu. Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej przez posiadacza ROR. Kredyt odnawialny może być udzielony na okres 12 miesięcy i na wniosek posiadacza ROR może być przedłużony o następne 12 miesięcy.

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!