KREDYTY

Bank Spółdzielczy w Pajęcznie oferuje Państwu atrakcyjne kredyty o różnym oprocentowaniu:

 

Kredyty konsumenckie

Udzielane są osobom fizycznym na finansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych lub spłatę innych kredytów w Banku
lub w innych bankach z wyłączeniem spłaty kredytów zabezpieczonych hipotecznie. Minimalna kwota kredytu wynosi 1.000 zł, a maksymalna 150.000 zł. Okres kredytowania do 15 lat. 

Kredyty mieszkaniowe

Udzielane są osobom fizycznym spełniającym wymagania zawarte w „Regulaminie udzielania kredytów mieszkaniowych w Banku Spółdzielczym w Pajęcznie”. Minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 zł, a maksymalna wysokość udzielonego kredytu nie może przekroczyć 80 % wartości inwestycji i uzależniona jest od dochodów Kredytobiorcy. Kredyty udzielane są na okres do 25 lat, na wniosek Wnioskodawcy okres kredytowania może zostać wydłużony do maksymalnie 30 lat.

Kredyty odnawialne w ROR

Przeznaczone są na finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta. Skierowane są do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będącymi obecnymi lub przyszłymi Klientami Banku korzystającymi z jednego z rachunków typu ROR z oferty Banku. Minimalna kwota kredytu 1.000 zł. Maksymalna wysokość kredytu ustalana jest z uwzględnieniem kryteriów opisanych w "Metodyce oceny zdolności kredytowej osób fizycznych". Charakteryzują one się tym, że w okresie trwania umowy kredytu każdy wpływ środków na ROR zmniejsza kwotę wykorzystanego kredytu i daje możliwość kredytobiorcy ponownego zadłużenia się do wysokości przyznanego kredytu. Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej przez posiadacza ROR. Kredyt odnawialny może być udzielony na okres 12 miesięcy i na wniosek posiadacza ROR może być przedłużony o następne 12 miesięcy.

Kredyty Eko+

Przeznaczone są na finansowanie realizacji przedsięwzięć polegających na zakupie oraz instalacji towarów i urządzeń ekologicznych typu np.: materiałów do ocieplenia, odnawialnych źródeł energii, przydomowych oczyszczalni ścieków. Minimalna kwota kredytu 1.000 zł. Maksymalna wysokość kredytu - 100.000 zł., ustalana jest z uwzględnieniem kryteriów opisanych w „Metodyce oceny zdolności kredytowej osób fizycznych". Okres kredytowania 1 – 96 miesięcy.

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!