AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,
W związku ze zmianami w zakresie systemów informatycznych po stronie Zrzeszenia Banku BPS S.A., w dniach 21-24 czerwca 2024 r., dostęp do niektórych usług bankowych będzie ograniczony.

Informujemy, że w dniu 29.03.2024 r. (piątek)
Bank i Oddziały będą czynne do godziny 13:30.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!