WIRON zastąpi WIBOR

    Oprocentowanie kredytów w Banku Spółdzielczym w Pajęcznie

    Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych w Banku Spółdzielczym w Pajęcznie

    Wniosek WAKACJE KREDYTOWE

    Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku za 2021 r.

    Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pajęcznie od 01.02.2023 r. 

    Metodyka oceny ochrony ubezpieczeniowej

    Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Pajęcznie

    Godziny graniczne realizacji przelewów w Banku Spółdzielczym w Pajęcznie

    Aplikacja mobilna nasz BANK (iOS) - przewodnik użytkownika

    Aplikacja mobilna nasz Bank (Android) - przewodnik użytkownika

    Aplikacja mobilna nasz BANK - Polityka prywatności

    Wniosek o wydanie karty dla klientów indywidualnych

    Wniosek o wydanie dodatkowej karty dla klientów indywidualnych

    Wniosek o wydanie karty dla klientów instytucjonalnych

    Załącznik nr 1 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

    Załącznik nr 2 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe 

    Wniosek o korzystanie z Systemu Bankowości Internetowej

    Wniosek o kredyt konsumencki

    Wniosek o kredyt w ROR

    Wniosek o kredyt mieszkaniowy

    Kosztorys budowy

    Kosztorys remontu/wykończenia

    Wniosek EKO+ z zabezpieczeniem hipotecznym

    Wniosek EKO+ z zabezpieczeniem w innej formie niż hipoteka

    Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia

    Schemat płatności internetowych

    Internetowa obsługa rachunków klienta indywidualnego

    Internetowa obsługa rachunków firmowych

  Oświadczenie CRS dla Klienta Indywidualnego

  Oświadczenie CRS dla Klientów Instytucjonalnych\Podmiotów

  Przewodnik użytkownika po portalu kartowym Kartosfera

  Regulamin usługi BLIK

  Aplikacja nPodpis

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!