Bank Spółdzielczy w Pajęcznie informuje, że dokumenty, które podlegają ogłoszeniu w sposób ogólnodostępny, tj.:

1.  Nazwiska osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku; 

2.  Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej; 

3.  Zasady ustalania wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku znajdują się w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Pajęcznie przy ul. Wiśniowej 32, 98 – 330 Pajęczno. 

Materiały są udostępnione w godz. Od 08.00 do 15.00 w dni pracujące. 

Pozostałe informacje wynikające z art. 111 Prawa Bankowego wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Centrali Banku i Oddziałach w Strzelcach Wielkich i Nowej Brzeźnicy.

 

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 86 215 50 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!