Elektroniczna skarbonka dla najmłodszych Novum-13 to połączenie zabawy z nauką oszczędzania.

Szanowni Państwo

Zapraszamy dzieci, które nie ukończyły jeszcze 13 roku życia do wspólnej nauki oszczędzania poprzez zabawę. Dzięki aplikacji Novum-13 każde dziecko będzie miało szansę wkroczyć w świat bankowości internetowej, aby w formie zabawy, pod kontrolą rodziców/ opiekunów, uczyć się systematyczności i odpowiedzialności, zarządzania własnymi pieniędzmi.

Aplikacja umożliwia dzieciom w łatwy sposób zakładać skarbonki, nazywać je i wyróżniać grafiką, ustalać cel gromadzenia gotówki, datę zakończenia oszczędzania i wymaganą kwotę do zaoszczędzenia. Aktywność dziecka nagradzana jest promocyjnymi gwiazdkami i pucharami.

Uruchomienie skarbonek wymaga zainstalowania na urządzeniu (smartfon, tablet, laptop) aplikacji Novum-13, która jest dostępna dla systemów Android i iOS

Aplikację pobiera się i instaluje bezpłatnie ze Sklepów Google Play i App Store

 

Uruchomienie aplikacji:

Aby korzystać z aplikacji, po jej zainstalowaniu, musi być ona aktywowana i skonfigurowana przez rodzica/opiekuna wg wyświetlanej w programie instrukcji. Należy założyć profil i powiązać go z kontem rodzica/opiekuna.

  • Na stronie sklepu wyszukujemy aplikacje „Novum -13" (aplikacja jest darmowa).
  • Instalujemy aplikacje na urządzeniu (smartfon, tablet, laptop).
  • Na stronie Internet Bankingu w zakładce Bankowość dla najmłodszych dodajemy dane dziecka oraz urządzenie, otrzymując kod aktywacyjny.
  • Na telefonie w aplikacji Novum-13 tworzymy profil nadając jego nazwę, wpisując kod otrzymany w Internet Bankingu, oraz dwa razy PIN, który umożliwi nam logowanie do profilu w aplikacji.
  • Konto w aplikacji Novum-13 automatycznie zostaje powiązane z kontem w Internet Bankingu i dziecko może zacząć oszczędzanie.

Uruchomienie usługi może być wykonane również przez pracownika banku.

Zapraszamy do zapoznania się z Przewodnikiem „Pierwsze kroki w aplikacji", oraz Instrukcją użytkownika, które są do pobrania poniżej.

ZAŁĄCZNIKI:

   INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

   PIERWSZE KROKI W APLIKACJI 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!