KARTY

Wybierz kartę DLA SIEBIE:

 

Karta Zblizeniowa Visa PayWave frontKarty Visa Classic Debetowa

 • Działanie w trybie online 
 • Możliwość dokonywania transakcji internetowych 
 • Trzy letni okres ważności karty
 • Znacznie większe bezpieczeństwo użytkowania karty
 • Możliwość płatności kartą w Internecie - bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure

 

Karta MasterCard PayPass

 • Łatwe i szybkie płacenie za zakupy z wykorzystaniem funkcjonalności zbliżeniowej;
 • Bezpieczeństwo transakcji;
 • Stały dostęp do swoich pieniędzy;
 • Możliwość płatności w internecie - 3D-Secure
 • Karta MasterCard PayPass umożliwia Ci płatność zbliżeniową do kwoty 50 zł. 
 • Dla zwiększenia bezpieczeństwa, losowo wybrane przez system transakcje do tej kwoty i wszystkie powyżej 50 zł dokonywane zbliżeniowo wymagają podania kodu PIN bądź autoryzacji podpisem.

 

Naklejka zbliżeniowa VISA PayWave 

 • Łatwe i szybkie płacenie za zakupy z wykorzystaniem funkcjonalności zbliżeniowej;
 • Bezpieczeństwo transakcji;
 • Stały dostęp do swoich pieniędzy;
 • Możliwość płatności w internecie - 3D-Secure
 • Naklejka zbliżeniowa umożliwia Ci dokonywanie płatności zbliżeniowych bez konieczności podania kodu PIN do kwoty 50 zł.
 • Dla zwiększenia bezpieczeństwa wszystkie transakcje powyżej 50 zł wymagają podania kodu PIN.

 

Korzyści jakie daje karta:

 • komfort - masz stały dostęp do środków na rachunku;
 • możliwość transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych - w kraju i za granicą;
 • bezpieczeństwo środków na rachunku;
 • sieć ponad 4 700 darmowych bankomatów (Grupy BPS, SGB, BGŻ SA i Planet Cash4You);
 • możliwość transakcji w internecie. 

W przypadku kradzieży lub zagubienia karty dokonasz natychmiastowego jej zastrzeżenia:

 • telefonicznie poprzez Infolinię Banku (tel.: +48 86 215 50 50);
 • telefonicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (tel.: +48 828 828 828);
 • osobiście w placówce Banku;
 • za pośrednictwem portalu kartowego

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!