W związku z koniecznością dostosowania usług płatniczych Banku Spółdzielczego w Pajęcznie  do przepisów Unii Europejskiej (Dyrektywa PSD2), informujemy o konieczności wprowadzenia zmian w zakresie środków autoryzacji dyspozycji w Bankowości Elektronicznej.

W dniu 12.09.2019 r. (czwartek) zostanie wprowadzone dodatkowe zabezpieczenie w postaci tzw. silnego uwierzytelniania użytkownika (SCA). Oznacza to, że w celu zalogowania do bankowości elektronicznej, co 90 dni konieczne będzie dodatkowe uwierzytelnienie -  poza loginem i hasłem konieczne będzie dodatkowo podanie hasła SMS bądź dokonanie akceptacji w aplikacji mobilnej nasz BANK - (do pobrania z Google Play).

Czym jest PSD2?

Komisja Europejska wprowadziła dyrektywę w sprawie usług płatniczych (PSD2), aby zwiększyć bezpieczeństwo płatności oraz pobudzić innowacyjność i konkurencyjność. Dyrektywa PSD2 będzie miała znaczący wpływ zwłaszcza na transakcje w handlu elektronicznym spowoduje konieczność wdrożenia „silnego uwierzytelniania”. Postanowienia dotyczące silnego uwierzytelniania zawarte w dyrektywie PSD2 wchodzą w życie z dniem 14 września 2019 r. i będą obowiązywać w całej Europie.

Na czym polega silne uwierzytelnianie?

Silne uwierzytelnianie wprowadza dodatkowe wymogi bezpieczeństwa w zakresie uwierzytelniania (czyli tego, w jaki sposób klienci potwierdzają, że są osobami, za które się podają). Oznacza to, że klienci będą zobowiązani stosować dodatkową formę weryfikacji swojej tożsamości. Wkrótce - oprócz identyfikatora i hasła do bankowości internetowej  - podczas logowania poprosimy Cię także o hasło SMS lub zatwierdzenie logowania w aplikacji mobilnej.

Wprowadzamy również nową metodę potwierdzenia operacji, zlecanych w bankowości internetowej. Oprócz hasła SMS dyspozycję potwierdzisz również w aplikacji mobilnej  - PIN-em, odciskiem palca lub za pomocą Face ID. 

Jest to tak zwane uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA), czyli proces, w którym tożsamość użytkownika jest weryfikowana z wykorzystaniem dwóch niezależnych elementów należących do jednej kategorii:

 

 Coś, co wie wyłącznie klient - 

np. PIN lub hasło - dynamiczne jednorazowe hasło, np. wysyłane w wiadomości SMS

Coś, co posiada wyłącznie klient -

np. karta/smartfon

Coś, co charakteryzuje klienta końcowego -

np. dane biometryczne - odcisk palców, rozpoznawanie twarzy

 

Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera https://psd2-pdev.bspajeczno.pl

 

Dokumenty do pobrania

Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

PSD2 | Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r.

RTS | Rozporządzenie Delegowane Komisji Europejskiej Uzupełniające Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2366 w odniesieniu do Regulacyjnych Standardów Technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji

Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dot. wybranych oczekiwań nadzorczych w odniesieniu do okresu przejściowego związanego z implementacją dyrektywy PSD2

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 86 215 50 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!