KREDYTY

Bank Spółdzielczy w Pajęcznie posiada bogatą ofertę produktów kredytowych, która umożliwi Państwu finansowanie zarówno bieżącej działalności rolniczej, jak i realizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Kredyty w rachunku bieżącym

Kredyty dla rolnictwa obrotowe

Kredyty inwestycyjne

Udzielane są na finansowanie bieżącej działalności rolniczej, a w szczególności na zakup: ciągników, kombajnów, maszyn rolniczych, budowa lub rozbudowa, remont budynku inwentarskiego, zakup gruntów rolnych, innych środków rzeczowych, niezbędnych w prowadzonym gospodarstwie rolnym. Bank udziela kredytu inwestycyjnego na okres nie dłuższy niż 15 lat.

Kredyty zabezpieczone hipoteką

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!