KARTY

Bank Spółdzielczy w Pajęcznie w ofercie posiada międzynarodowe kart płatnicze:

 

Karta Zblizeniowa Visa PayWave frontKarty Visa Classic Debetowa

Działanie w trybie online - saldo po dokonaniu operacji na rachunku, widoczne jest w czasie rzeczywistym w bankomacie 
Możliwość dokonywania transakcji internetowych i telefonicznych

 • Trzy letni okres ważności karty
 • Znacznie większe bezpieczeństwo użytkowania karty

Możliwość płatności kartą w Internecie - bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure

 

Karta MasterCard Pay Pass

Łatwe i szybkie płacenie za zakupy z wykorzystaniem funkcjonalności zbliżeniowej;
Bezpieczeństwo transakcji;

Stały dostęp do swoich pieniędzy;

Możliwość płatności w internecie - 3D-Secure

Karta MasterCard PayPass umożliwia Ci płatność zbliżeniową do kwoty 50 zł.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa, losowo wybrane przez system transakcje do tej kwoty i wszystkie powyżej 50 zł dokonywane zbliżeniowo wymagają
podania kodu PIN bądź autoryzacji podpisem.

naklejka-visa-paywaveNaklejka zbliżeniowa VISA PayWave

Łatwe i szybkie płacenie za zakupy z wykorzystaniem funkcjonalności zbliżeniowej;

Bezpieczeństwo transakcji;

Stały dostęp do swoich pieniędzy;

Możliwość płatności w internecie - 3D-Secure

Naklejka zbliżeniowa umożliwia Ci dokonywanie płatności zbliżeniowych
bez konieczności podania kodu PIN do kwoty 50 zł. 
Dla zwiększenia bezpieczeństwa wszystkie transakcje powyżej 50 zł wymagają podania kodu PIN.

Korzyści jakie daje karta:

 • komfort - masz stały dostęp do środków na rachunku;
 • możliwość transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych - w kraju i za granicą;
 • bezpieczeństwo środków na rachunku;
 • sieć ponad 4 700 darmowych bankomatów (Grupy BPS, SGB, BGŻ SA i Planet Cash4You);
 • możliwość transakcji w internecie. 

 

W przypadku kradzieży lub zagubienia karty dokonasz natychmiastowego jej zastrzeżenia:

 • telefonicznie poprzez Infolinię Banku (tel.: +48 86 215 50 50);
 • telefonicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (tel.: +48 828 828 828);
 • osobiście w placówce Banku;
 • za pośrednictwem portalu kartowego

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!