RACHUNKI

Rachunki bieżące dla Firm są przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych oraz prowadzenia rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Posiadaczami rachunków bankowych mogą być:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu (w tym spółki osobowe w rozumieniu kodeksu spółek prawa handlowego),
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (również w formie spółek cywilnych),
  • osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów np.: radca prawny, adwokat, notariusz, lekarz, lekarz stomatolog, pielęgniarka, rzecznik patentowy itd.,
  • prowadzące działalność w kraju: przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i oddziały utworzone przez nierezydentów,
  • rolnicy,
  • jednostki sektora finansów publicznych.

Opłaty związane z rachunkiem dla firm

- prowadzenie rachunku - 20,00 zł miesięcznie

- przelewy w formie papierowej złożone w Banku 3,50 zł/szt.

- prowadzenie rachunku z dostępem do Internetu (Internet Banking) 30,00 zł

- przelew w formie elektronicznej 1,50 zł

Po więcej informacji zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Pajęcznie.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 86 215 50 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!