Szanowni Klienci,

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pajęcznie zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego, że:

 

w dniu 18 maja 2023 r. o godzinie 15.00

w Pajęcznie w lokalu Banku
odbędzie się
ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PAJĘCZNIE

GRUPA - PAJĘCZNO

 

Porządek Zebrania Grupy Członkowskiej:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie Porządku obrad i Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej.
 4. Przyjęcie Porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.
 5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku
  z uwzględnieniem wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków
  z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 6. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
 7. Rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Zgłaszanie postulatów i wniosków oraz wyrażenie opinii w sprawach objętych porządkiem Zebrania.
 9. Zakończenie Zebrania.

 

       

w dniu 17 maja 2023 r. o godzinie 11.00

w Nowej Brzeźnicy w lokalu Banku
odbędzie się
ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PAJĘCZNIE

GRUPA - NOWA BRZEŹNICA

 

Porządek Zebrania Grupy Członkowskiej:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie Porządku obrad i Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej.
 4. Przyjęcie Porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.
 5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku
  z uwzględnieniem wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków
  z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 6. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
 7. Rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Zgłaszanie postulatów i wniosków oraz wyrażenie opinii w sprawach objętych porządkiem Zebrania.
 9. Zakończenie Zebrania.

 

        

w dniu 17 maja 2023 r. o godzinie 13.00

w Strzelcach Wielkich w lokalu Banku
odbędzie się
ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PAJĘCZNIE

GRUPA - STRZELCE WIELKIE

 

 

Porządek Zebrania Grupy Członkowskiej:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie Porządku obrad i Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej.
 4. Przyjęcie Porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.
 5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku
  z uwzględnieniem wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków
  z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 6. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
 7. Rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Zgłaszanie postulatów i wniosków oraz wyrażenie opinii w sprawach objętych porządkiem Zebrania.
 9. Zakończenie Zebrania.

 

        

Bank Spółdzielczy w Pajęcznie ustala liczbę 3 Grup Członkowskich i przynależność członków do poszczególnych Grup Członkowskich, w każdej obsługiwanej gminie, tj.:

 • Pajęczno -  Pajęczno oraz osoby, które złożyły deklarację w Centrali Banku;
 • Strzelce Wielkie - Strzelce Wielkie oraz osoby, które złożyły deklarację w Oddziale Banku w Strzelcach Wielkich;
 • Nowa Brzeźnica - Nowa Brzeźnica oraz osoby, które złożyły deklarację w Oddziale Banku w Nowej Brzeźnicy.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!